O Programie

ZBRC Model Manager

v. 1.1.1Prosty model manager przeznaczony do zarządzania flotą RC oraz magazynem części zamiennych dla modelarzy RC i nie tylko

Podstawowe funkcjonalności:

 • Baza modeli:
  • Spis nazw z opisami modeli, producentów, setupu z podziałem na mechanikę i elektronikę, zdjęcia i załączniki
  • Przechowywanie historii zmian setupu z możliwością pominięcia wpisu (domyślnie)
  • Lista zadań do wykonania przy modelu z podziałem na "uziemiający/nie uziemiający"
  • Oznaczanie zadań uziemiających żółtym kolorem
  • Oznaczanie modeli uziemionych żółtym kolorem
  • Oznaczanie modeli archiwalnych niebieskim kolorem
  • Wybór miniaturki modelu
  • Podsumowanie lotów dla modelu + możliwość eksportu lotów do CSV
  • Generator kodu BBCode i HTML do wstawiania opisu modelu na forach/stronach
 • Baza lotów:
  • Przechowywanie "zdarzeń lotu" dla każdego modelu oddzielnie
  • Możliwość przypisania pakietu (lub wielu pakietów) dla każdego lotu (dla części oznaczonych jako "akumulator"), możliwość rejestracji lotu bez pakietu
  • Przechowywanie parametrów lotu: czas trwania, lokalizacja, uwagi
  • Możliwość uploadowania plików dla każdego lotu (np. zdjęć, logów itp.)
  • Możliwość zaznaczenia lotu "bez modelu" (żeby odnotować, że pakiet wykonał lot np. cudzym modelem).
 • Baza części:
  • Zdjęcie części (jedno na część)
  • Możliwość określenia stanu (zużycia), miejsca przechowywania, rodzaju pakowania, producenta
  • Możliwość określenia ilości/ilości per opakowanie/ceny (określanie czy na sprzedaż czy nie)
  • Przypisywanie części do modeli
  • Pola Partnumber/Opis (opis taki jak np. producenta), Uwagi (np. własny opis dodatkowy)
  • Opis parametrów dla pakietów (C, V, Pojemność, typ akumulatora, ilość lotów przed liczeniem w bazie)
  • Filtrowanie części na liście (per konkretny model, magazyn, same akumulatory, części na sprzedaż)
  • Podsumowanie lotów dla części (jeśli to akumulator)
  • Generator kodu BBCode i HTML do wstawiania wszystkich części przeznaczonych na sprzedaż na forach/stronach
 • Słowniki przechowujące:
  • Lokalizacje lotów
  • Producentów modeli/części
  • Stany (tzw. "conditions") - stopnie zużycia części
  • Rodzaje pakowań (przydatne przy liczeniu sztuk)
  • Rodzaje magazynów
 • Konta użytkowników:
  • Rejestracja (login/email/hasło), aktywacja, reset hasła (link/formularz)
  • Możliwość ustawiania własnej tapety i avatara :)
  • Udostępnianie swojej bazy do wglądu innym użytkownikom (tylko modele i części, tylko dostęp read-only)
  • Udostępnianie swojej bazy do wglądu publicznego
  • Możliwość ustawienia domyślnego czasu trwania lotu (per model) i lokalizacji (globalnie)
  • Możliwość ustawienia skróconego logowania PIN-em

Changelog

v. 1.1.1

 • BUGIFX: Wyświetlanie prawidłowo kodów BBCode i HTML dla części i modeli.
 • USPRAWNIENIE: Wyświetlanie ikonek z częściami w opisie modelu.
 • USPRAWNIENIE: Wyświetlanie ilości zadań do zrobienia na liście modeli.
 • USPRAWNIENIE: Wyświetlanie kilku pierwszych zadań na stronie głównej.
 • USPRAWNIENIE/BUGIFX: Zapisywanie historii setupu modelu na podstawie dodawania/odejmowania części.

v. 1.1.0

 • USPRAWNIENIE: Pojedyncza część może mieć ustawione kilka różnych stanów/miejsc przechowywania i ich ilości (wyeliminowanie problemu konieczności tworzenia 2 i więcej razy tej samej części gdy posiadamy ją w kilku egzemplarzach w różnych stanach zużycia, różnych magazynach itp.). Dodatkowo wprowadzone pole "nazwa/typ" pozwala w ramach jednej części trzymać np. kilka jej rodzajów (np. śmigła CW/CCW).
 • NOWA FUNKCJA: Możliwość ustawienia lokalizacji części na "w modelu" (wraz z wyborem modelu oraz miejsca montażu: ogólnie - setup mechaniczny, setup elektroniczny, pozostałe wyposażenie). Pozwoli to uniknąć tworzenia fikcyjnego magazynu o nazwie "w modelu" dla części, które chcemy mieć w bazie, ale aktualnie znajdują się w jakimś modelu. Dodatkowo modele mogą mieć na tej zasadzie budowany automatyczny setup (wyświetlanie listy części ustawionych jako zainstalowane w tym właśnie modelu). UWAGA! Tak stworzony setup nie jest przechowywany w historii modelu (chociaż w kolejnych wersjach być może będzie możliwość odtworzenia na podstawie historii zmian w częściach przypisanych dla danego modelu).

v. 1.0.0

 • NOWA FUNKCJA: Dodawanie plików do modeli i części (np. instrukcji, opisów, stron katalogowych) jako załączniki. Każdy model, oraz część ma możliwość uploadu każdego rodzaju plików. Pliki graficzne trafiają do galerii (w przypadku części galeria nie jest wyświetlana, ale w formularzu edycji części można zobaczyć wszystkie zdjęcia części i wybrać jedno jako główne), a pozostałe są wyświetlane jako załączniki.
 • NOWA FUNKCJA: Strona powitalna / Dashboard pokazująca ciekawe :) statystyki dotyczące prowadzonych przez użytkownika zapisków o częściach, modelach, zrobionych lotach etc.

v. 0.9.9

 • NOWA FUNKCJA: Obliczanie szacunkowej ilości lotów modelu (ekstrapolacja - na podstawie różnic między datą dodania modelu do bazy a datą pierwszego zarejestrowanego lotu. Obliczona ilość może odbiegać od wartości faktycznej.). Możliwość ukrycia szacunkowej ilości modelu dostępna w formularzu edycji modelu (np. dla modeli, które mamy od początku w bazie, i rejestrujemy wszystkie loty, ale data dodania modelu do bazy jest wcześniejsza niż data pierwszego lotu i program i tak "na siłę" liczy dodatkowe loty).
 • NOWA FUNKCJA: Pobieranie raportu z lotami dla modelu w formie pliku CSV.
 • NOWA FUNKCJA: Dodanie pola "model" w charakterze "Typ" (np. pole producent: "MSH", pole model: "Protos Mini"); pole "nazwa" pozostanie jako nazwa zwyczajna, "pseudonim" modelu.
 • NOWA FUNKCJA: Modele - Generator HTML + BBCode do wstawiania opisu na forach lub stronach WWW.
 • NOWA FUNKCJA: Części: możliwość wyświetlenia lotów zarejestrowanych dla akumulatora.

v. 0.9.8

 • NOWA FUNKCJA: Możliwość oznaczenia części lub modelu jako "prywatny". Takie oznaczenie spowoduje, że dany model/część NIE BĘDZIE pokazywana nigdy innym użytkownikom (nie ma znaczenia, czy jakiekolwiek udostępnianie jest włączone, czy nie). Dodatkowo - części i modele oznaczone jako prywatne nie pojawiają się w generowanych kodach BBCode/HTML.
 • NOWA FUNKCJA: Możliwość rejestracji lotu dla pakietu bez modelu (gdy pakiet był pożyczony / rozładowany bez latania)
 • NOWA FUNKCJA: Lokalizacje lotu dostępne teraz w formie listy słownikowej (podobnej jak np. producencji). Można samemu zdefiniować swoje lotniska. Podczas rejestracji lotu lokalizację wybiera się z rozwijanej listy. Domyślnie podpowiadana (zaznaczana) jest lokalizacja ostatniego lotu danego modelu.
 • NOWA FUNKCJA: Szybkie logowanie. Użytkownik w ustawieniach profilu może ustawić tzw. PIN szybkiego logowania - hasło składające się z cyfr (tylko cyfr) o długości minimum 4 znaków. Logowanie za pomocą PIN będzie dostępne tylko w przypadku, gdy na danym komputerze, w danej przeglądarce ostatnio prawdiłowo zalogował się ten właśnie użytkownik. Jeśli nawet na tym samym komputerze i przeglądarce zaloguje się inny użytkownik, który również będzie miał ustawione logowanie za pomocą PIN - tylko ten, który logował się jako ostatni zaloguje się PINem. Jeśli w profilu PIN zostanie usunięty - możliwość zalogowania PINem zniknie ze wszystkich komputerów, na których użytkownik prawidłowo logował się ostatnio. Możliwość logowania PINem zniknie jeśli na danym komputerze użytkownik nie zaloguje się przez 14 dni (aby logowanie PINem działało znowu - trzeba najpierw raz zalogować się klasycznie poprzez login i hasło).
 • USPRAWNIENIE: Możliwość edycji istniejących lotów - zmiana pakietów dla lotu (pozwala poprawić jakie pakiety były używane do danego lotu w przypadku pomyłki).
 • Komunikat z ostrzeżeniem pojawiający się po rejestracji lotu bez pakietu. Czasem jest to sytuacja pożądana (lataliśmy na pożyczonym pakiecie), a czasem może to być przeoczenie.

v. 0.9.7

 • Odświeżenie szaty graficznej, ikonki w menu, logo aplikacji ZBRC
 • Poprawka layoutu, poprawienie klas bootstrap
 • Poprawienie responsywności GUI, poprawki w interfejsach mobilnych
 • Reorganizacja menu i belki głównej, wylogowywanie jednym kliknięciem w menu
 • NOWA FUNKCJA: Generator HTML + BBCode do wystawiania na sprzedaż części na forach

v. 0.9.6

 • Filtrowanie części na liście (per konkretny model, magazyn, same akumulatory, części na sprzedaż)
 • Możliwość ustawienia domyślnego czasu trwania lotu (per model) i lokalizacji (globalnie)
 • Strona dostępna za pomocą protokołu HTTPS (bezpiecznego) wraz z prawdziwym certyfikatem SSL wystawionym na autora programu

v. 0.9.5

 • Szybkie kopiowanie części (przycisk "klonuj" obok przycisku "edytuj" w podglądzie części).
 • Funkcje kasowania i edytowania wpisów w historii (żeby np. ręcznie dodać wstecz zmiany w swoich modelach)
 • Oznaczanie części jako "akumulator" (wraz z parametrami: typ, V, C, mAh, ilość wcześniejszych lotów)
 • Przechowywanie zdarzeń "lotu" dla modelu: wpisów który akumulator był użyty, uwag do lotu, plików (np. logów lotu, zdjęć itp.)
 • Wyświetlanie łącznych zliczonych lotów dla pakietów.

v. 0.9.4

 • BUGFIX: usunięcie błędu uniemożliwiającego usuwanie danych słownikowych, które były użyte w modelu/części, które są już usunięte.
 • Szybkie uzupełnianie danych słownikowych podczas dodawania nowej części/modelu
 • Poprawka uploadowania zdjęć model: gdy w momecnie uploadu model nie ma żadnego ustawionego jako główne - jedno z uploadowanych zostanie ustawione

v. 0.9.3

 • Usprawnienie okna udzielania udostępnień ("odhaczanie" wśród wszystkich zarejestrowanych oraz poprawiona responsywność)
 • Możliwość ustawienia "udostępniaj zawsze i wszystkim" - co nadpisuje i zawiesza ustawienia przy poszczególnych użytkownikach
 • Możliwość ustawienia "pokazuj moje modele publicznie bez zalogowania" - co nadpisuje wszystkie ustawienia udostępnienia dla modeli

v. 0.9.2

 • Przeglądanie cudzych baz danych
 • Nowe menu profilu, dodana możliwość ustawienia avatara
 • Pola ilości w częściach można zwiększać/zmniejszać za pomocą przycisków + i - (tylko Chrome/Opera)
 • Sesja wydłużona do 48h

v. 0.9.1

 • Implementacja modelu multi-user
 • Usunięty instalator

v. 0.9

Pierwsza wersja opublikowana

 • Dodane zabezpieczenie bazy hasłem/reset hasła
 • Dodany instalator

v. 0.1

Wersja robocza, stabilna

 • Baza modeli
 • Zadania do modeli
 • Słowniki (producenci, stany zużycia, pakowania, magazyny)
Wszelkie sugestie i uwagi mile widziane :)
Autor: Paweł Zboralski
Kontakt:

Temat o programie na forum Heli-Team dostępny jest tutaj.
Podziękowania dla użytkowników forum Heli-Team za cenne uwagi i zainteresowanie programem.ZBRC Model Manager